Fiskeriets Hus

Skillelinie

© Rolf Larsen

Klik på et af billederne for at komme tilbage.
Klik for retur. © Rolf Larsen Klik for retur. © Rolf Larsen
Klik for retur. © Rolf Larsen Klik for retur. © Rolf Larsen
Klik for retur. © Rolf Larsen

Fiskeriets Hus i Hvide Sande er et nyt samtidsmuseum, der fortæller historien
om fiskens vej fra Vesterhavet til forbrugeren.
I saltvandsakvarierne kan havets fisk opleves i deres rette element.
Fangstredskaber, fangstmetoder og fiskekutternes udvikling og udrustning har
deres helt egen plads.
Redningstjenesten hører naturligt til, når man skal danne sig et billede af fiskeriet.
Se den gamle redningsbåd og oplev, hvor voldsomt havet kan være under de
farefulde redningsaktioner. På video kan man opleve fiskernes arbejdsplads på
havet og fjorden, og man får et indblik i, hvordan fisken sælges og forarbejdes.

Teksten er venligst stillet til rådighed af VesterhavsPosten I/S