Jeg beklager at jeg har måtte stoppe adgangen til diverse skibslister,
sundtoldregnskaber, konsulatsskibslister, Alg. søpasprotokoller o.s.v.

Grunden er et totalt udueligt forsikringsselskab nemlig:

Gjensidige Forsikring.

På et tidspunkt fik jeg en vandskade i mit hjem, og blandt de ting der blev
ødelagt var en bærbar computer med alle mine forskningsresultater om
Aabenraa skibene, d.v.s. mine databaser med alle oplysninger der lå på
en DOS partion.
Men- det firma der undersøgte den bærbare havde total hjernedøde
medarbejdere, de var simpelthen ikke i stand til at fatte at der var flere
partioner på maskinen.

ET HVERT INTELLIGENT MENNESKE ved at når man køber en
computer er man tvunget til at acceptere at der er windåse installeret ved
købet, og den sindsyge begrundelse til at afvise mit krav om erstatning for
maskinen var at jeg ikke havde brugt windåse i meget lang tid.
Hvor syg i hovedet kan man være, mine programmer lå i DOS partionen
og hvis de havde været bare lidt kompetente til deres arbejde havde de
vist at DOS ikke registrerer når man starter en maskine hvis man ikke har
lagt en kommando ind i autoexec.bat filen, og da jeg arbejder seriøs, vil
det sige at jeg ikke bruger windåse. Jeg er i øjeblikket udelukket for at
arbejde med min søfartshistorie takket være Gjensidige Forsikring.

I september sidste år (2012) var jeg en tur til Portugal for at skaffe
oplysninger om Aabenraa søfartshistorie, da Aabenraa skibene har sejlet en
del på Portugal, men det blev ødelagt fra starten af ferien, jeg var så uheldig
at blive bestjålet den anden dag i landet, da jeg ved en fejltagelse havde lagt
de fleste af mine penge i en forkert lomme og blev bestjålet, Gjensidige kom
med den beskidte undskyldning for ikke at udbetale penge, at jeg ikke havde
set lommetyven og gjort anskrig.

Det betød at der ikke var penge nok til flere af de undersøgelser jeg skulle
havde foretaget mig i Portugal.

Med venlig hilsen
Rolf Larsen

Tilbage til FORSIDEN