overskrift

© Rolf Larsen


I det følgende er der en oversigt over de
foredrag, byvandringer og rundvisninger jeg kan lave for Jer.

En folder om foredragene kan hentes her:

Foredrag - Folder     i pdf format.

FOREDRAG


Søfartshistorie
Øresundstold - Konsulater - Varer.

Hvor sejlede skibene hen, og hvad havde de
med i lasten?
Vi hører om de spændende Øresundstold-
regnskaber, og om hvad de kan fortælle os,
hvornår opstod de?, hvornår stoppede de.
Der bliver fortalt om de vigtige arkivalier
på Rigsarkivet nemlig: Konsulatsskibslisterne,
en kilde om sejladsen på verdenshavene, hvad
havde skibene med af varer? og hvorhen?
Et billed foredrag du simpelthen ikke må gå
glip af.

Søfartshistorie
Søfart - Salt - Sørøvere.

Vi hører om skibenes udvikling fra
stammebåd til de store clippere.
Vi hører om de store opdagelsesrejser
set i relation til skibenes udvikling.
Vi hører om salttranport, om farerne
ved sejladsen bl.a. sørøvere.
Vi hører om en af de største søfartsbyer
i Danmark igennem 1800-tallet, nemlig:
Aabenraa, og hvor skibene sejlede hen.

Jørgen Bruhn
På et tidspunkt Danmarks største skibsreder.
Om hans mange og store sejlskibe, hans liv,
og andre af hans mange virksomheder.
Endvidere vil jeg komme ind på de alvorlige
historieforfalskninger der i tidens løb er
fremkommet om ham.

Portvin
En rejse i portvinens land.

Billed foredrag om en tur rundt i portvinsdistriktet. Der startes med en lille introduktion til Lissabon samt omegnen. I Vila Nova de Gaia besøger vi portvinshuse inden turen går videre med båd på Douro floden, hvor målet er portvinens hjemby Pinhao, og besøg på en Quinta inden turen går rundt i portvins distriktet, vi slutter af i Porto og Gaia. Foredraget er perfekt som oplæg til en portvinssmagning.

Portugal
Det uopdagede land.
Billed rejseforedrag om Portugal.
Oplev den skønne perle Lissabon og omegn,
videre nordpå til Aveiro og Porto, sejlads på
Douro floden, og et besøg på en Quinta
(vingård) i portvinsområdet.
Et billed rejseforedrag du ikke må gå glip af.

Guanofart
Om de sejlskibe der sejlede med gødningen,
hvor de kom fra og deres destinationer.
Om slaveri og sygdom der næsten udryddede
en hel befolkning.

H. W. Bissen
Om billedhuggeren H. W. Bissen,
hans liv og om hans mange værker.
Vi følger Bissen fra han som ung i Slesvig
kom til København og blev uddannet billed-
hugger, hvor han bl.a. skabte hans kendte
værk "Den store løve" (Istedløven) og
Den tabre landsoldat i Fredericia, samt
hans rejser til Italien.

Skt. Petersborg
En introduktion til byen "PITER", dens
opståen, og dens historie, og lidt om de danske
søfartsrelationer til Skt. Petersborg.

Udgået.

BYVANDRINGER


Langs kanaler & havnekajer
Med start ved Marmorbroen, går vi langs
kanaler og havnekajer, og hører om byens
relationer til søfarten med slut ved Larsens Plads.

Københavns opståen
Vi hører om Københavns opståen, vi ser
hvor det hele begyndte, og hører om de
dramatiske brande som byen har oplevet.

RUNDVISNINGER


Assistens kirkegård
På denne tur ser og hører vi om de største,
i bl.a. dansk litteratur og kunsthistorie.
H.W. Bissen, Freund, Eckersberg,
H.C. Andersen, Kierkegaard, Scherfig o.m.a.

Frilandsmuseet
Sønderjylland m. Sydslesvig.
Vi vandrer rundt og ser og hører om
de huse der har tilknytning til det
Sønderjydske.
Skillelinie

Er du interesseret?


Så er du velkommen til at sende en mail,
hvor vi kan aftale nærmere om dato, tidspunkt o.s.v.
Med venlig hilsen
Rolf Larsen
Postkasse

Sidst revideret:4. januar 2017

Foredrag oprettet: 14. december 2009.
Op til 1ste linie Tilbage til FORSIDEN