H. W. Bissen 1798 - 1868


I 1998 var det 200 år siden billedhuggeren H. W. Bissen blev født,
nemlig: d. 13. oktober 1798 i Slesvig, som dengang hørte til Danmark.H.W. Bissen

Nedenstående er et kort resume af H. W. Bissens liv, en mere udførlig artikel er udkommet i årsskriftet for Kulturcentret Assistens

Artiklen er skrevet af informationsmedarbejder Hans Jørgen Jensen og kan erhverves ved henvendelse til
Kulturcentret.

Endvidere er det muligt at bestille et lysbilledforedrag
om H.W. Bissens liv hvis det er af interesse.
Skriv til mig:
Postkasse


"Ved Kanalen, ligeoverfor Arsenalet, ligger en lav, uanselig Bygning, næsten fattig af Ydre, som en Fremmed næppe vilde skjænke et Blik, end sige en Tanke, men som for os Danske ligger omstraalet af Mindets Glorie. Bag dens lave Mure lød Mejslens Klang i det skjønne, hvide Marmor, under dets gamle Tag rejste sig i det vaade Ler de herligste Værker, kaldede til Live af den Genius, som var Hersker derinde, og hvis Navn var Herman Wilhelm Bissen."
Sønderjydske Aarbøger 1892.

H. W. Bissen blev født i Slesvig d. 13. oktober 1798, og kom som 18 årig i 1816 til København, hvor han blev indmeldt i "2. Frietegningsskole" på Akademiet. I foråret 1818 rejste han tilbage til Slesvig bl.a. fordi han ikke følte sig hjemme i København.
Men ved tilfældighedernes spil bliver prins Christian Frederik (senere Christian VIII) gjort opmærksom på Bissen og hans evner som kunstner, og han vender tilbage til Akademiet med tilsagn om støtte fra prinsen. I marts 1819, 21 år gammel, vandt Bissen Akademiets store sølvmedalje for modeltegning. Men det blev ved billedhuggerkunsten han skabte sig et navn.

Med relieffet "Jacob, som modtager Josefs blodige kjortel" vandt Bissen i 1821 den lille guldmedalje. Og i 1823 vandt han så den store guldmedalje for relieffet "Jesus helbreder Jairis datter".

I 1835 bliver han medlem af Akademiet, og i 1840 bliver han professor sammested. I årene 1850-53 er han udnævnt til Akademiets direktør.
Med den store guldmedalje fik han adgang til Akademiets rejsestipendium, og det blev tildelt Bissen for en treårig periode fra d. 1. januar 1824, og blev senere forlænget med yderligere to år. Dette rejsestipendium gjorde det muligt for Bissen at rejse til Rom.

Under opholdet i Rom, som kom til at vare i ti år, fik han et nært samarbejde med Thorvaldsen som han beundrede meget højt. I Rom lærte Bissen den svære kunst at hugge i marmor, der voldte ham store kvaler. Han blev endvidere betroet at modellere den store statue og tre relieffer til Gutenberg-Monumentet i Mainz, efter Thorvaldsens skitser.

I 1834 rejste Bissen hjem fra Rom, og som tidligere nævnt blev han i 1835 medlem af Akademiet. Efter den tid stammer hans store produktion af billedhuggerarbejder som vi kender så godt. Desværre gik flere af hans pragtfulde arbejder tabt ved Christiansborgs brand d. 3. oktober 1884, det var bl.a. de store statuer ved "Dronningens Trappe".
Rundt omkring i byen (København) kan man finde et utal af Bissens arbejder, både skulpturer og buster som han lavede særdeles mange af. Bissen døde d. 10. marts 1868, og blev begravet på Assistens Kirkegård.På nedenstående billedgalleri kan du/i få nærmere oplysning om nogle af Bissens værker.

Klik for større billed, + evt. tekst.
Istedløven H.W. Bissen Thorvaldsens Museum
Landsoldaten Frederik 6. Tordenskjold Tycho Brahe A.S. Ørsted Generalmajor Olaf Rye

Til 1ste linie Tilbage til HOVEDMENUen