Dept. f.u.a. England X, III
Danish Commissioners Office
1808ff. nr. 77-78.
Letters taken out of the detained ships
Rigsarkivet

Skille linie

Klik for retur. © Rolf Larsen

Ovenstående billede viser den pakke af arkivalier som Rigsarkivet har modtaget fra England. Den indeholder bl.a. breve som jo af gode grunde aldrig er blevet afleveret til deres rette ejermand. Nederst til venstre i billedet ses et konnossement underskrevet af Jørgen Bruhn.
Dette konnossement viser at John Benners på Christianstad har afskibet 4 fade vestindisk sukker med Flora, og modtageren skulle have været Hans P. Kofoed i København.


Skille linie Artikel   Tilbage til Jørgen Bruhn.