Aabenraa byarkiv V, nr. 11
1715 - 1867 Korrespondance
Landsarkivet Aabenraa

Skille linie

Klik for retur. © Rolf Larsen

"Overpresident, Borgemestere og Raad udi den
kongelige Residensstad Kiøbenhavn giøre vitterligt
at som Jørgen Bruhn haver opsagt sit vundne Bor-
gerskab som skipper heri staden og tillige været be
gierende at han derom maatte vorde attest
meddelt; saa da det af de fra stadtkammeret
indhentede erklæringer erfares, at han intet
resterer, enten ved skattens betaling eller
anden Rigtigheds aflæggelse som hvad han som en
borger her i staden kan have været paa
lagt og hvorfor efter loven først burde faa
rigtighed, bliver dette ham herved til bevis
om saadant hans borgerskabs - opsigelse med
delt -
Under stadens segl og secretairens
navn
Kiøbenhavn Raadstue 17 Juny
1825.
Riislöwson

Betalt med 2 Rbd. r. s. siger To Rigsbankdaler rent sølv,
foruden det stemplede papir."

Skille linie Artikel   Tilbage til Den Indiske Paquet.